Ankieta dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Biebrzańska”


Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska przygotowuje nową strategię rozwoju obszaru do roku 2020. Dbając o efektywny i trafny dobór planowanych celów i działań zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podzielenie się swoimi oczekiwaniami i uwagami. Niniejsza ankieta ma na celu ocenę dotychczasowych działań Lokalnej Grupy Działania oraz zebranie Państwa oczekiwań dotyczących przyszłej perspektywy do roku 2020. Zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz udziału w kolejnych etapach konsultacji społecznych związanych z tworzeniem strategii działania. Informacje można znaleźć na stronie www.biebrza-leader.pl.


Ankieta składa się z 22 pytań